Zorgelijk: te weinig financiële buffers

Het is maatschappelijk gewenst dat burgers over voldoende buffers beschikken om financiële problemen te voorkomen en vermogen op te bouwen voor later. Het is daarom zorgwekkend dat zo’n 2,5 miljoen huishouders te weinig spaargeld achter de hand hebben om onverwachte uitgaven op te kunnen vangen. Ook vermogensopbouw voor later is belangrijk om financieel weerbaar te

Doorgaan met lezen