Voorkom onderverzekering van pand en inventaris

Bedrijven hebben een groter brandrisico dan woonhuizen. Reden te meer om de brandverzekering goed op orde te hebben. Weet u bijvoorbeeld zeker dat u niet onderverzekerd bent? Want als de vergoeding na een brand onvoldoende is, kan dat het einde van uw bedrijf betekenen.

Er zijn verschillende redenen waarom het brandrisico in bedrijven groot kan zijn. Zo kan er in het productieproces gewerkt worden met licht ontvlambare stoffen of brandbare producten. Ook kunnen elektriciteitsinstallaties verouderd zijn, wat de kans op kortsluiting vergroot. Een bedrijfspand staat bovendien ’s avonds en ’s nachts leeg, waardoor er minder toezicht is. Er kan dan brand gesticht worden en het vuur wordt minder snel ontdekt. Dat geldt voor uw eigen pand, maar ook voor een aanpalend bedrijfsgebouw. Als dat in brand staat, kunnen de vlammen gemakkelijk overslaan naar u.

Menselijke fouten

Maar de belangrijkste oorzaak van bedrijfsbranden is en blijft menselijk falen. In een bedrijf werken nu eenmaal veel mensen. Die kunnen allemaal fouten maken die tot brand kunnen leiden. Naast blusapparaten, brandmelders en sprinklerinstallaties zijn daarom heldere instructies, voorlichting, een vluchtplan en andere veiligheidsmaatregelen nodig. Uw medewerkers kunnen dan tijdig ingrijpen en de brand stoppen of zichzelf in veiligheid brengen.

Herbouwwaarde verzekerd

Preventie is uiteraard de beste manier om het brandrisico aan te pakken. Maar als het toch mis gaat, moet u kunnen vertrouwen op uw brandverzekering. Die verzekert de herbouwwaarde van uw bedrijfspand: dat wat het kost om zo’n pand na een brand weer op te bouwen. Die kosten hangen vooral af van de bouwkosten. Met de ligging van het gebouw en de grondkosten wordt bij de herbouwaarde geen rekening gehouden.

Herbouwwaarde vaststellen

Hoe wordt de herbouwwaarde vastgesteld? Verzekeraars kunnen dat op twee manieren doen: met een waardebepaling of met een officiële taxatie. Een waardebepaling is een globale inschatting waarbij geen taxatiekosten in rekening worden gebracht. Een taxatie is veel nauwkeuriger: alles wordt precies vastgelegd in een gedetailleerd rapport. Een taxatierapport van het bedrijfspand is zes jaar geldig. In die periode vindt er automatisch een indexatie plaats. Uw inventaris moet u elke drie jaar laten taxeren.

Garantie tegen onderverzekering

Zowel met een waardebepaling als met een taxatie krijgt u een garantie tegen onderverzekering. Maar omdat een waardebepaling veel globaler is, kan de uiteindelijke schadevergoeding toch tegenvallen. Met een taxatie heeft u veel meer zekerheid dat de uitkering voldoende is. Een garantie tegen onderverzekering is niet alleen van belang bij een totale schade waarbij alles verwoest wordt. Ook bij deelschade krijgt u slechts een bepaald percentage uitgekeerd als de waarde te laag verzekerd is. Bij een grote schade kan het verlies dan zo groot zijn, dat het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar komt.

Nieuws