Veel minder schade geclaimd op autoverzekering

Omdat Nederlanders minder auto rijden vanwege de coronacrisis, zijn er ook minder verkeersongelukken gebeurd. Daardoor was de schade die autoverzekeraars moeten uitkeren in het tweede kwartaal van 2020 een stuk lager. 

In het laatste kwartaal van vorig jaar ging het nog om een bedrag van € 841 miljoen aan WA- en allriskclaims in het verkeer. In de periode april-juni van dit jaar was dat € 584 miljoen. Dat is een daling van 31%, heeft De Nederlandsche Bank (DNB) becijferd.

Premie omlaag? 

Toch betekent dit niet direct dat de premie van autoverzekeringen omlaag zal gaan. WA-autoverzekeringen zijn voor veel verzekeraars nog altijd verlieslatend. Een WA-verzekering biedt schadevergoeding voor ‘de tegenpartij’ als u aansprakelijk bent voor die schade.

Cascoverzekeringen 

Overigens is de premie van cascoverzekeringen, waarbij ook schade aan het eigen voertuig is verzekerd, in de afgelopen tijd gemiddeld wel omlaag gegaan. Dat komt omdat die wel goed renderen. Gemiddeld genomen spelen verzekeraars nu ongeveer quitte als ze het verlies op WA-verzekeringen wegstrepen tegen de winst op cascoverzekeringen.

Onder cascoverzekeringen vallen de WA-beperkt cascoverzekering en WA-volledig cascoverzekering. Beide verzekeringen bieden vergoeding bij schade als gevolg van bijvoorbeeld noodweer, vandalisme en diefstal. Een WA-volledig cascoverzekering dekt ook schade die door eigen schuld is ontstaan.

Past uw autoverzekering nog bij u? 

Rijdt u langere tijd in uw auto en is het al weer even geleden dat u naar uw autoverzekering heeft omgekeken? Dan kan het slim zijn om dat weer eens te doen. Zeker als u een oudere auto heeft die WA-volledig casco is verzekerd. Of als u al jaren een polis van dezelfde verzekeraar heeft.

Nieuws