Miljoenennota: zorgpremie in 2020 stijgt minder dan gedacht

Het kabinet verwacht dat de zorgpremie in 2021 met ongeveer € 5 per maand stijgt. Dat is aanzienlijk minder dan de € 12 per maand waarvan eerder sprake was. De gemiddelde zorgpremie wordt daarmee zo’n € 123 per maand.

De eerdere voorspelling hield rekening met de extra zorgkosten die zijn gemaakt vanwege de coronacrisis. Maar omdat veel reguliere behandelingen zijn uitgesteld of nog niet gedeclareerd, vallen die kosten vooralsnog mee. De kans bestaat echter dat de zorgpremie in 2022 alsnog flink stijgt.

Richtlijn

Met het uitspreken van deze verwachting zet het kabinet een richtlijn neer voor verzekeraars. Die mogen hier trouwens van afwijken. In de afgelopen jaren is dat regelmatig gebeurd. Zorgverzekeraars hebben tot half november de tijd om hun nieuwe premies bekend te maken.

Zorgtoeslag

Omdat de zorgpremie in 2021 omhoog gaat, stijgt ook de zorgtoeslag. Deze bijdrage van de overheid in de zorgkosten voor mensen met lagere inkomens is namelijk gekoppeld aan de hoogte van de zorgpremie. 

Eigen risico 2021

Al eerder heeft de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken dat het eigen risico in deze regeerperiode niet omhoog gaat. Daardoor bedraagt het eigen risico voor de basisverzekering ook in 2021 € 385 euro. U kunt ervoor kiezen om uw eigen risico vrijwillig te verhogen. In dat geval betaalt u minder zorgpremie.

Geen eigen risico voor specifieke zorg

Wel zijn er in 2021 weer enkele uitbreidingen van behandelingen waarvoor geen eigen risico geldt. Zo zijn eventuele zorgkosten als gevolg van orgaandonatie bij leven uitgesloten van het eigen risico. Deze kosten worden dus volledig vergoed door de verzekeraar.

Verder hebben slachtoffers van seksueel geweld die binnen een week hulp zoeken bij een Centrum Seksueel Geweld (CSG) sinds 1 september 2020 recht op directe vergoeding van al hun medische kosten. Deze regeling geldt vooralsnog voor één jaar.

Veranderingen basispakket

Ook zijn er weer enkele uitbreidingen van het basispakket die per 1 januari 2021 worden doorgevoerd:

  • Herstelzorg na corona wordt sinds 18 juli vergoed uit de basisverzekering. Deze regeling blijft tenminste een jaar bestaan.
  • Dagbehandelingen in groepsverband voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel wordt vanaf 2021 vergoed. Denk bij het laatste aan letsel dat is ontstaan als gevolg van een ongeluk, een tumor of een herseninfarct.
  • De geneesmiddelen olaparib van het merk Lynparza (tegen eierstokkanker) en axicabtagene ciloleucel van het merk Yescarta (tegen lymfeklierkanker) worden al sinds afgelopen voorjaar uit de basiszorgverzekering vergoed. Dit blijft zo in 2021.

Nieuws