Miljoenennota – Investerend uit de crisis

De coronacrisis is heel anders van karakter dan de kredietcrisis van 10 jaar geleden. Toen lagen economische factoren aan de basis, deze keer is een bloeiende economie de nek omgedraaid door een virus. Omdat veel bedrijven onderliggend gezond waren, zijn bezuinigingen en hervormingen niet per se nodig in de aanpak van de crisis. Investeren is nu juist het sleutelwoord. Wat zijn de plannen?

Overheidsuitgaven stijgen

De uitgaven van het kabinet stijgen komend jaar met 11,4% oftewel € 34,5 miljard. Een aantal uitgaven zijn corona gerelateerd, maar er is ook geld voor andere posten. Zo stijgt het budget van Justitie en Veiligheid met 6,8% tot € 12,6 miljard. Daarvan gaat bijvoorbeeld ruim € 300 miljoen naar onder meer gevangenissen, tbs-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen. Defensie kan rekenen op een stijging van 5,7% tot € 11,2 miljard. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt er € 40 miljoen extra bij, een stijging van 2,3% ten opzichte van 2020. Voor de aanpak van het lerarenkort wordt structureel € 32 miljoen vrijgemaakt. Verder wil het kabinet wil nog € 2 miljard extra investeren in infrastructuur. Dit geld gaat onder meer naar het spoor, bruggen, wegen, waterwegen en verduurzaming van rijksgebouwen. Maar de grootste stijging in uitgaven gaat naar de sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Daar gaat 14% meer naar toe: € 97,8 miljard.

Andere uitgaven dalen juist, bijvoorbeeld het budget voor migratie. Die daling is een gevolg van de lagere verwachte asielstroom in 2021

Baan gerelateerde Investeringskorting (BIK)

Er komt een extra belastingaftrek Baan gerelateerde Investeringskorting (BIK) om bedrijven aan te sporen ondanks de onzekere economische omstandigheden te blijven investeren en banen te creëren. Bedrijven die investeren kunnen met de BIK korten op hun loonheffing. Met deze nieuwe subsidieregeling is € 2 miljard gemoeid.

Nationaal Groeifonds

Vorig jaar kwam het al even voorbij: Het Nationaal Groeifonds, in de volksmond ook wel het WobkeWiebesfonds genoemd. Toen waren de plannen nog vaag, maar nu is er meer duidelijkheid. Het kabinet trekt de komende 5 jaar € 20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei en gericht zijn op een beter verdienvermogen van Nederland. Het geld uit het Nationaal Groeifonds gaat naar drie terreinen: 1) kennisontwikkeling, 2) infrastructuur en 3) onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Nieuws