Miljoenennota: Inkomen en belastingen

Het kabinet heeft besloten om ook volgend jaar de lasten voor burgers en het mkb te verlagen. Het geld dat hiervoor nodig is, komt voor een belangrijk deel vrij door de winstbelasting voor grote bedrijven toch niet te verlagen en de zelfstandigenaftrek van zzp’ers verder te verlagen.

Die aftrek zou al worden afgebouwd van ruim € 7.200 per jaar in 2019 naar € 5.000 in 2028. Daar gaat nu nog eens een flink bedrag af, waardoor de zelfstandigenaftrek in 2036 jaar uitkomt op ongeveer € 3.200.

Werkenden

Als tegenprestatie heeft het kabinet € 500 miljoen gereserveerd om de arbeidskorting voor alle werkenden te verhogen. Ook gaat het tarief van de eerste belastingschijf iets omlaag van 37,35% naar 37,10%. Volgens Den Haag gaan zzp’ers er daardoor netto niet op achteruit, terwijl werknemers in loondienst juist profiteren.

Zorgsector

Naast de eenmalige bonus van € 1.000 netto die veel werknemers in de zorg dit jaar tegemoet kunnen zien, komt er ook volgend jaar een extra uitkering voor hen. Het gaat om een bedrag van € 500. Daarnaast stelt het kabinet € 100 miljoen beschikbaar om de werkdruk in de zorg te verlagen.

Vennootschapsbelasting

Ook het MKB profiteert. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten tot € 200.000 daalt namelijk van 16,5% naar 15%. Op termijn gaat dit tarief gelden voor winsten tot € 400.000. Het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting blijft 25%. De voorgenomen verlaging ervan naar 21,7% is definitief geschrapt. Dat is vooral nadelig voor grote bedrijven.

Box 3-vermogen

Het deel van uw vermogen zoals spaargeld en beleggingen waarover u geen belasting hoeft te betalen, gaat volgend jaar omhoog. Dit zogenoemde heffingsvrije vermogen bedraagt in 2020 nog € 30.846. Volgend jaar is dit € 50.000. Wel stijgen de belastingtarieven voor hogere vermogens.

Maximale aftrek omlaag

Het maximale percentage waartegen u bepaalde kosten mag aftrekken, daalt volgend jaar met 3%. Dit kan gevolgen hebben als uw inkomen hoger is dan € 68.500. De aftrek van ondermeer hypotheekrente, partneralimentatie, giften en zorgkosten bedraagt hierdoor in 2021 maximaal 43%. In 2022 daalt dit verder tot 40% en in 2023 tot 37,05%.

Nieuws