Miljoenennota – Belastingen, wat verandert er?

Altijd een belangrijk punt voor ondernemers: de fiscale veranderingen. Want die bepalen welke mogelijkheden u heeft met uw bedrijf en hebben gevolgen voor uw inkomen. Wat zijn voor ondernemers de belangrijkste veranderingen in de belastingen?

Tarieven Vennootschapsbelasting (VPB)

In de VPB zakt het lage tarief van 16,5% naar 15%. Het tarief is bovendien van toepassing op een grotere groep VPB-plichtige ondernemers. De grens ligt in 2020 nog bij een winst tot €200.000 maar dat gaat in 2021 naar €245.000 en in 2022 naar €395.000. Maar de eerder aangekondigde verlaging van dat hoge tarief naar 21,7% gaat niet door. Voor winsten boven het grensbedrag blijft dat staan op 25%.

Coronareserve vennootschapsbelasting

Heeft uw bv of nv in 2019 winst heeft gemaakt, maar verwacht u in 2020 een coronagerelateerd verlies? Dan mag u bij de winstbepaling over 2019 een coronareserve vormen. De belastingbetaling over de winst wordt dan uitgesteld en u verrekent de coronareserve met het verliesresultaat over 2020.

Geen belasting over coronaregelingen

Heeft u subsidie ontvangen via de coronaregelingen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)? Dan hoeft u over deze bedragen geen inkomstenbelasting of premie volksverzekeringen te betalen. Ook hebben deze subsidies geen invloed op uw toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek (nu nog € 7.030) wordt de komende jaren verder afgebouwd dan gedacht. Eerder was het plan om de aftrek niet verder te laten zakken dan € 5.000 in 2028. Nu is besloten het voordeel uit te laten komen op maximaal € 3.240 in 2036. Door de wijzingen moet er een meer gelijke verdeling van de belastingdruk komen tussen zelfstandigen en werknemers.

Verhoging van het tarief in de Innovatiebox

Winsten die behaald worden met innovatieve activiteiten, worden nu nog in de vennootschapsbelasting (VPB) belast tegen een tarief van 7%. Dat tarief gaat in 2021 naar 9%.

Box 1: Inkomstenbelasting omlaag

Het tarief in de 1e schijf van box 1 staat nu op 37,35% en daalt in 2021 naar 37,1%. Ook gaat de arbeidskorting omhoog. Deze verhoging komt bovenop een al eerder geplande verhoging voor 2021. Ook de algemene heffingskorting wordt extra verhoogd met €22, boven op de €60 die al gepland was. Ondernemers voor de inkomstenbelasting krijgen zo enige lastenverlichting en dat compenseert de daling van de zelfstandigenaftrek.

Box 2: Tarief en excessief lenen bij eigen vennootschap

Het box 2-tarief wordt per 2021 verhoogd naar 26,9% (2020: 26,25%). Om excessief lenen bij de eigen vennootschap door aanmerkelijkbelanghouders tegen te gaan is in juni 2020 een wetsvoorstel ingediend om schulden boven € 500.000 te belasten als fictief voordeel in box 2.

Box 3: Hoger heffingsvrij vermogen

Het heffingsvrije vermogen in box 3 gaat omhoog van€ 30.846 naar € 50.000 per persoon. Voor paren geldt een heffingsvrij vermogen van €100.000. Door deze maatregel krijgt een grotere groep spaarders überhaupt niet te maken met de heffing in box 3. Voor vermogens boven de heffingsvrije grens gaat het tarief van de belasting gaat iets omhoog van 30% naar 31%.

Overdrachtsbelasting bedrijfspand

De overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden gaat omhoog van 6% naar 8%.

Bijdrage zorgverzekeringswet (ZvW) verhoogd

De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet gaat omhoog. Voor ondernemers geldt in 2020 nog een tarief van 5,45%. In 2021 gaat dat naar 5,75%.

CO2-heffing voor industrie

Vanaf 1 januari 2021 komt er een heffing op de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, voor de industrie. Het basistarief wordt tot en met 2030 ieder jaar verhoogd.

Nieuws