Derde steunpakket loopt tot juli 2021

Het kabinet heeft voor de derde keer een steunpakket voor bedrijven gepresenteerd om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. De maatregelen lopen tot 1 juli 2021. Veel tegemoetkomingen worden voortgezet, maar wel in afgeslankte vorm en met tussentijdse wijzigingen. Hoe ziet de derde steunronde eruit?

NOW 3.0. Compensatie geleidelijk omlaag

De eerdere steunpakketten bevatten een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met omzetverlies. Die maatregel wordt drie keer een periode van drie maanden verlengd. Dit zijn dan de afspraken:

PeriodeMinimaal omzetverliesMaximale compensatie
Oktober t/m december 202020%80%
Januari t/m maart 202130%70%
April t/m juni 202130%60%

Werkgevers kunnen hun loonsom in deze drie periodes gedeeltelijk verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. In de eerste periode mag de loonsom 10% dalen, in de tweede periode 15% en in de derde periode 20%. Het maakt daarbij niet uit of de loonsomdaling het gevolg is van ontslagen of bijvoorbeeld door afspraken over het vrijwillig inleveren van salaris.

In de huidige NOW-regelingen krijgen ondernemers nog een korting op de NOW-subsidie als zij mensen ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Die korting vervalt in de nieuwe afspraken.

Tozo verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) blijft tot 1 juli 2021 gehandhaafd. Net als bij het tweede steunpakket wordt het inkomen van de partner meegerekend. Nieuw is dat de ondernemer niet meer dan € 46.520 aan vermogen mag hebben. Daarbij blijven bedrijfskapitaal, de eigen woning en afgeschermd pensioen buiten beschouwing.

Ook kunnen zelfstandig ondernemers via de Tozo voor maximaal € 10.157 een lening afsluiten. En als zij zich vanwege corona op hun toekomst willen heroriënteren, kunnen ze hier vanaf 1 januari 2021 in begeleid worden via de gemeente.

TVL: € 90.000, maar strengere voorwaarden

In sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen, kunnen ondernemers tot 1 juli 2021 een beroep blijven doen op de Tegemoetkoming voor Vaste Lasten mkb (TVL). Ook voor de TVL geldt een onderverdeling in drie periodes van elk drie maanden. Per periode bedraagt de maximale TVL € 90.000 (is nu nog € 50.000). Maar om vanaf januari 2021 in aanmerking te komen voor de TVL, moet het omzetverlies minimaal 40% zijn (is nu 30%). Vanaf april 2021 moet het omzetverlies minstens 45% zijn. Voorwaarde is verder dat een bedrijf per periode van drie maanden minimaal € 4.000 aan vaste lasten heeft.

Uitstel en aflossen van belastingschulden

Ondernemers kunnen nog tot 1 oktober 2020 uitstel van belastingbetaling of een verlenging van het uitstel aanvragen. Vanaf 1 januari 2021 moet met de aflossing van belastingschulden worden begonnen. Dit kan gespreid over 24 maanden. In individuele probleemgevallen kan een maatwerkoplossing worden gezocht. Daarvoor is wel een derde-deskundige-verklaring vereist.

Nieuws