Zelf pensioensparen kan slim zijn

Vier grote pensioenfondsen zijn bang dat ze volgend jaar moeten korten op de pensioenen. Het gaat om ambtenarenfonds ABP, Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en PME en PMT, twee pensioenfondsen voor de metaalsector.

In het begin van het jaar hebben de fondsen als gevolg van de coronacrisis minder verdiend op hun beleggingen. Gelukkig is die inkomstenbron aan een goed herstel bezig. Maar helaas is ook de rente weer verder gedaald. Daardoor hebben de fondsen op papier niet of net voldoende geld om aan al hun verplichtingen te voldoen.

Dekkingsgraad

Het is dus goed mogelijk dat ze volgend jaar minder hoge pensioenen kunnen uitkeren. Die kans is bij het ABP en bij PFZW het grootst. Momenteel hebben die een dekkingsgraad van iets meer dan 85%, terwijl dat 90% moet zijn.

Eigen pensioenpotje

Ook in de toekomst kan de hoogte van de pensioenen onder druk blijven staan. Daarom is het vaak slim om een eigen pensioenpotje op te bouwen. Dat kan bijvoorbeeld door pensioensparen of met een lijfrente. Over het algemeen geldt: hoe vroeger u daarmee begint, hoe voordeliger het is en/of hoe meer inkomen u in de toekomst heeft.

Belastingvoordeel

Heeft u in de laatste zeven jaar geen of weinig pensioen opgebouwd? Dan kunt u waarschijnlijk fiscaal aantrekkelijk sparen. U moet dan wel reserveringsruimte hebben. Op deze pagina kunt u uitrekenen of dit voor u geldt.

Wanneer u reserveringsruimte heeft, mag u (een deel van) de premies aftrekken bij uw aangifte IB en betaalt u dus minder belasting. Als u met pensioen gaat, moet u wel belasting betalen over de uitkering. Maar vaak is dit een lager percentage dan u nu betaalt.

Nieuws