Steeds meer jongeren met betalingsproblemen

Het aantal jongeren tot 24 jaar dat probleemschulden heeft, is in de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld. Omdat ze meestal nog geen financiële buffer hebben en veelal een flexibel arbeidscontract, komen zij relatief vaak in de problemen om hun (studie) schulden af te lossen.

Een en ander blijkt uit cijfers van de Schulden Monitor van Stichting BKR (Bureau Krediet Registratie). In dit overzicht zijn alle kredieten en betalingsproblemen van mensen in Nederland opgenomen. De monitor geeft de cijfers tot en met 2019 weer. De effecten van de huidige crisis zijn er dus nog niet in opgenomen.

Zorgelijk

Dat jongeren vaker betalingsproblemen hebben, is zorgelijk. Helemaal omdat dit tegen de algemene tendens ingaat. Het totaal aantal probleemschulden is namelijk juist gedaald van ongeveer 800.000 in 2015 naar een kleine 700.000 in 2019.

Hypotheek

Jongeren die een hypotheek willen afsluiten, moeten ook een eventuele studieschuld opgeven. Maar omdat hierop niet wordt gecontroleerd, gebeurt het regelmatig dat dit niet gebeurt. Daardoor kan hun financiële kwetsbaarheid nog groter worden.

Overheid

Ongeveer driekwart van de Nederlanders vindt dat de overheid jongeren moet helpen om te voorkomen dat zij na een studie in financiële problemen komen. Ruim acht op de tien is van mening dat de voorlichting over studieschulden te wensen over laat. Dat blijkt uit aanvullend onderzoek dat is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van BKR.

Nieuws