Rechtsbijstand (niet alleen) in coronatijd

Het aantal aanvragen voor rechtsbijstand is sinds het begin van de coronacrisis enorm toegenomen. Zowel zakelijk als particulier heeft de crisis voor onduidelijkheid en onrust gezorgd. En dan blijkt een rechtsbijstandverzekering ineens een uitkomst.

Arbeidsrelaties, het regelen van de zomervakantie, uitbetaling vakantiegeld, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zomaar wat onderwerpen die als gevolg van de coronacrisis in de afgelopen maanden vaker tot een geschil hebben geleid. Ook u als ondernemer en werkgever heeft misschien door de coronacrisis beleid aangepast of onorthodoxe maatregelen moeten treffen. Maar als die juridisch niet waterdicht zijn, bent u alleen maar verder van huis.

Juridische bijstand

De coronacrisis laat zien dat u op onverwachte momenten met juridische kwesties geconfronteerd kunt worden. Als dat tot een rechtszaak leidt, wordt u geconfronteerd met hoge kosten. Een zakelijke rechtsbijstandverzekering biedt in dat geval soelaas. U kunt rekenen op juridisch advies bij netelige kwesties en zo een rechtszaak voorkomen. Ook als een conflict echt voor de rechter uitgevochten moet worden, staan de juristen van de verzekeraar voor u klaar. U kunt de kosten van de rechtszaak vergoed krijgen, ook als u de rechtszaak verliest. Daarnaast heeft u voor het opstellen van contracten, het incasseren van achterstallige betalingen en het verhalen van letselschade of materiële schade baat bij een rechtsbijstandsverzekering.

Toekomstige geschillen

Aan de meeste rechtsbijstandverzekeringen zitten strenge voorwaarden. Het is niet mogelijk om een rechtsbijstandverzekering in te zetten voor een conflict dat al loopt. Als u nu door afwijkende maatregelen in juridische problemen komt, helpt het dus niet om nog snel even een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Maar kunt u er nu wel voor zorgen dat de financiële gevolgen van een toekomstig juridisch geschil beperkt blijven. Wacht dus niet met afsluiten tot er weer nieuwe problemen zijn.

Nieuws