Geen financiële buffer maar wel kosten. Wat nu?

Eén op de zeven Nederlanders kan geen € 2.000 opbrengen in het geval van een financiële noodsituatie. Vooral huurders en alleenstaanden met kinderen behoren tot de groep die vaker financieel kwetsbaar is.

Dat blijkt uit recent onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Hoewel de situatie een stuk beter is dan tijdens de crisis, vindt DNB deze stand van zaken nog altijd zorgelijk. Er is blijkbaar nog altijd een substantiële groep Nederlanders die snel in financiële problemen kan komen.

Temeer omdat een reserve van € 2.000 veel kleiner is dan de buffer die het Nibud adviseert. Het voorlichtingsinstituut voor budgetzaken vindt dat zelfs huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau een buffer van minimaal € 3.500 zouden moeten hebben.

15% rente

Als de nood aan de man komt, moeten mensen zonder financiële reserves op andere manieren aan geld komen. Een deel van hen doet in zo’n geval een beroep op familie en vrienden of verkoopt een deel van hun spullen.

Maar het gebeurt ook vaak dat zij gebruik maken van een creditcard of rood staan op één of meerdere betaalrekeningen. En dat is een dure manier om te lenen. Voor rood staan rekent de bank meestal tussen de 10% en 15% rente. De rente op een creditcardschuld is vergelijkbaar.

Persoonlijke lening

Het is evenmin verstandig om spullen op afbetaling te kopen. Een krediet bij een (web)winkel is meestal erg duur. De rente voor dit soort leningen is door de overheid vastgesteld op maximaal 16%.

Een persoonlijke lening is vaak een betere manier om een financieel gat te vullen. Bij deze vorm van lenen betaalt u een vaste rente die afhankelijk is van de looptijd. Die rente is aanzienlijk lager dan de rente bij rood staan of een creditcardschuld.

Goed advies is belangrijk

In alle gevallen geldt dat u zich goed moet laten informeren en adviseren voordat u een lening afsluit. Vrijwel geen situatie is hetzelfde, waardoor de oplossing nooit standaard is. Houd ook in gedachten dat lenen nooit gratis is, maar altijd geld kost!

Nieuws