Coronavirus: kabinet komt met noodpakket

In verband met de coronacrisis heeft de overheid een pakket aan maatregelen opgesteld om economie en banen te redden. Er wordt daarvoor de komende drie maanden 10 tot 20 miljard euro uitgetrokken. Wat zijn de plannen?

1.         Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

De huidige regeling voor werktijdverkorting is per direct vervallen. In plaats daarvan wordt de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ingesteld. Als u als ondernemer een omzetverlies verwacht van minimaal 20%, kunt u bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Bij goedkeuring ontvangt u maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van uw omzetverlies. UWV kan alvast 80% van de gevraagde tegemoetkoming uitkeren bij wijze van voorschot. U moet in de subsidieperiode uw personeel doorbetalen en mag niemand ontslaan om bedrijfseconomische redenen. De regeling geldt ook voor werknemers met een flexibel contract en voor oproepkrachten.

2.         4.000 euro als noodvoorziening

Als u door de getroffen coronamaatregelen uw omzet ziet verdampen, krijgt u voor de komende drie maanden 4.000 euro als noodvoorziening. Het gaat onder meer om de horeca, de cultuursector en de reisbranche. Maar ook sectoren die in de problemen komen door de 1,5 meter afstandseis, zoals schoonheidssalons en kappers. Uw onderneming moet wel buiten de eigen woning staan. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt.

3.         Extra ondersteuning zzp’ers

Er komt een tijdelijke, versoepelde regeling om ondernemers (ook zzp’ers) te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. U kunt voor een periode van drie maanden tot het sociaal minimum aanvullende inkomensondersteuning krijgen. Dat bedrag hoeft u niet terug te betalen. Ook is de uitkering niet afhankelijk van het inkomen van uw partner of van uw vermogen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

4.         Uitstel belastingbetaling

Voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw) kunt u uitstel aanvragen als u door corona in de problemen bent geraakt. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeft u niet te betalen en u hoeft niet meteen het bewijsmateriaal mee te sturen. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%.

5.         Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Het kabinet trekt meer geld uit voor leningen waar de Staat garant voor staat. Het gaat in eerste instantie voor leningen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en grote ondernemingen die gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Normaal is de regeling bedoeld voor leningen tussen de 1,5 en 50 miljoen euro. Dat plafond wordt tijdelijk verhoogd van naar maximaal 150 miljoen euro. De overheid staat voor 50 procent van deze leningen garant, zodat banken eerder geneigd zijn het krediet aan de bedrijven te verstrekken. Het kabinet trekt hier 1,5 miljard euro voor uit.

6.         Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek. Er wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

7.         Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarische ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

8.         Overleg over toeristenbelasting en cultuursector

Er wordt bekeken of lokale aanslagen aan ondernemers tijdelijk stopgezet kunnen worden en al opgelegde aanslagen aan bedrijven kunnen worden ingetrokken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kijken welke specifieke regelingen daar nodig zijn.

9.         Compensatieregeling getroffen sectoren

Het kabinet komt met een compensatieregeling voor bedrijven in de sectoren die het hardst getroffen worden door de maatregelen, zoals de horeca en reisbranche. De regeling moet nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie.

Nieuws