Wat kan een Broodfonds voor u doen?

Ondernemers die hun arbeidsongeschiktheidsrisico serieus nemen, kunnen deelnemen aan een zogenaamd Broodfonds. Wat houdt dat in en maakt zo’n fonds een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) overbodig?

Een Broodfonds is een vereniging van ondernemers die samen een inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid hebben. Hoe werkt het? Alle deelnemers zetten elke maand een bedrag opzij op een individuele Broodfondsrekening. Raakt een van de deelnemers arbeidsongeschikt (en dat kunt u ook zelf zijn), dan ontvangt hij per deelnemer een belastingvrije schenking van maximaal €2208 per jaar. Omdat er minimaal 20 mensen in het Broodfonds zitten, kan een arbeidsongeschikte ondernemer geruime tijd op financiële ondersteuning rekenen. Na twee jaar stoppen de schenkingen.

Vertrouwen en afspraken

Zolang er niemand ziek wordt, loopt het tegoed op uw individuele rekening op tot maximaal 36 maal uw maandelijkse inleg. Daarna blijven de automatische afschrijvingen wel doorgaan, maar ontvangt u het overschot terug. Wanneer iemand een beroep op het Broodfonds doet, loopt uw saldo uiteraard terug. Vertrekt u uit het Broodfonds, dan is het resterende saldo op uw Broodfondsrekening gewoon van u. Een Broodfonds heeft minimaal 20 leden. Dat is om zekerheid te hebben dat er voldoende in kas is voor schenkingen. Omdat het fonds is gebaseerd op vertrouwen en goede afspraken, is het maximum aantal deelnemers 50. Die kunnen elkaar nog kennen, onderling contact houden, vergaderen en besluiten nemen. De leden van het Broodfonds mogen zelf beslissen wie er toegelaten worden.

Wordt u toegelaten?

Wat zijn de voordelen van een Broodfonds boven een AOV? In het algemeen is zo’n fonds goedkoper. U kunt al meedoen met een heel bescheiden inleg. Maar als u dan ziek wordt, ontvangt u ook een lage uitkering. Legt u een hoger maandbedrag in, dan heeft u ook recht op een hogere uitkering. Maar een broodfonds kent ook beperkingen. De andere ondernemers moeten u kennen en vertrouwen voor u wordt toegelaten. Vaak moet u al een paar jaar ondernemer zijn en moeten uw verdiensten boven een bepaalde grens uitkomen. Ook is er een risico dat er misbruik gemaakt wordt van het fonds. Er is namelijk geen controlerend arts. Wie ziek wordt, meldt dat zelf en bepaalt zelf de herstelperiode.

Combineren met AOV

Het nadeel van een Broodfonds is dat de uitkering misschien niet genoeg is om uw leven op de vertrouwde wijze voort te zetten. Bovendien is de maximale uitkeringsduur twee jaar. U kunt het Broodfonds daarom ook combineren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De kosten voor zo’n AOV kunt u dan laag houden, bijvoorbeeld omdat u kiest voor een wachttijd van twee jaar of voor een lagere uitkering. Met een AOV kunt u bovendien ook langdurige arbeidsongeschikt verzekeren. Dan heeft u ook na twee jaar ziekte nog recht op een uitkering.

Nieuws