WAB moet kloof dichten tussen vast contract en flexwerk

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zorgt dit jaar voor de nodige veranderingen. Met de wet wil het kabinet de kloof tussen vast werk en flexwerk zo goed mogelijk dichten. Een groot deel van de nieuwe regels is op 1 januari 2020 ingegaan.

Door de WAB is het voor werkgevers aantrekkelijker geworden om personeel in vaste dienst te nemen. Ze hoeven voor personeel met een vast contract namelijk minder WW-premie betalen dan voor flexwerkers en personeel met een tijdelijk contract. Ook krijgen flexwerkers en payrollers meer rechten.

Vier dagen-termijn

Zo moet een werkgever een oproepkracht met een nulurencontract of een min/maxcontract tenminste vier dagen van tevoren oproepen. Doet hij dat niet, dan is de medewerker niet verplicht om te komen werken.

Verder heeft een medewerker recht op loon als de werkgever een oproep minder dan vier dagen van tevoren afzegt. Daarnaast moet de werkgever oproepkrachten na twaalf maanden een contract aanbieden voor het gemiddelde aantal uren dat ze in die periode hebben gewerkt.

Payrollers

Met de invoering van de WAB hebben payroll-medewerkers bijna dezelfde rechten als hun collega’s die bij het bedrijf zelf in dienst zijn. Daardoor worden hun lonen op dezelfde manier vastgesteld.

Tevens hebben payrollers voortaan recht op de secundaire arbeidsvoorwaarden van het bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een eindejaarsuitkering, extra vrije dagen of een prestatiebeloning. Alleen de pensioenregeling valt niet onder deze bepaling.

Transitievergoeding

Door de WAB krijgt elke medewerker vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dus ook medewerkers met een tijdelijk contract en flexwerkers. De hoogte van de transitievergoeding gaat wel omlaag: van een half naar eenderde bruto maandsalaris per gewerkt jaar.

Ontslagrecht iets versoepeld

Als tegemoetkoming voor werkgevers wordt het ontslagrecht iets versoepeld. Zo hoeft een werkgever niet langer voor 100% te voldoen aan één van de acht regels voor ontslag. Een optelsom van redenen kan voldoende zijn om een medewerker te ontslaan.

Nieuws