Wonen wordt duurder in 2020

In veel gemeenten wordt wonen dit jaar duurder. Dat komt onder andere omdat de afvalstoffenheffing gemiddeld 8% stijgt. Huiseigenaren moeten er daarnaast rekening mee houden dat ze meer onroerendezaakbelasting (ozb) gaan betalen.

De afvalstoffenheffing gaat omhoog omdat gemeenten meer belasting moeten betalen voor de verwerking van restafval. Door deze belasting te verhogen wil de overheid afvalscheiding en hergebruik stimuleren. Daardoor zijn de kosten voor de verbranding van restafval nu al meer dan dubbel zo hoog als twee jaar geleden. De extra kosten worden doorberekend aan de inwoners.

Ozb gemiddeld 4% omhoog

De ozb stijgt in 2020 gemiddeld met 4%. In twaalf Nederlandse gemeenten gaat de belasting zelfs met meer dan 10% omhoog. Uitschieter is gemeente Laarbeek, waar huiseigenaren maar liefst 32,5% meer gaan betalen. Een en ander blijkt uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH).

Onterecht

Gemeenten verhogen de ozb omdat ze te weinig geld hebben om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdzorg uit te voeren. Sinds 2015 vallen deze onder hun verantwoordelijkheid. De VEH heeft hier stevige kritiek op. Directeur Rob Mulder vindt het onterecht dat gemeenten die begrotingen aanvullen over de rug van huiseigenaren. In plaats daarvan zouden ze bij de Rijksoverheid moeten aankloppen.

Woz-beschikking

Bij de meeste huiseigenaren valt de nieuwe woz-beschikking in januari of februari op de mat. Voor het vaststellen van de hoogte van de ozb vergelijkt de gemeente uw woning met andere huizen bij u in de buurt. De waarde wordt meestal bepaald op basis van de verkoopprijs van vergelijkbare huizen die onlangs van eigenaar zijn gewisseld.

Bezwaar aantekenen

Als de gemeente haar werk goed heeft gedaan, heeft bezwaar aantekenen meestal geen zin. Maar klopt de vergelijking niet, dan is het verstandig om bezwaar aan te tekenen. U moet dan binnen zes weken na ontvangst van de woz-beschikking een bezwaarschrift aan de gemeente sturen.

Goed onderbouwen

U moet uw bezwaar goed onderbouwen, bijvoorbeeld door aan te tonen dat de huizen waarmee uw woning is vergeleken een andere inhoud, oppervlakte of ligging hebben. Of u doet dit met de verkoopprijs van een vergelijkbaar huis dat onlangs is verkocht. Als het bedrag aanzienlijk lager is dan de waarde die de gemeente aan uw huis toekent, is de kans groot dat uw bezwaar wordt geaccepteerd.

Nieuws