Wat doet de hypotheekrente in 2020?

De hypotheekrente is al jaren erg laag. Zelfs op momenten dat iedereen dacht dat de bodem wel was bereikt, bleek de rente nog verder te kunnen dalen. Daardoor is de grote vraag van dit jaar: gaat de hypotheekrente in 2020 nog verder naar beneden?

De experts zijn het daarover niet met elkaar eens. Volgens sommigen is de kans groot dat dit inderdaad gaat gebeuren. Zij baseren hun mening op uitspraken van de Europese Centrale Bank (ECB). Die meldde eind vorig jaar dat de beleidsrente minimaal een jaar niet wordt verhoogd. Sterker nog, de ECB sluit een verdere rentedaling niet uit.

Onzekerheid

Tegenover het beleid van de ECB staat de onzekerheid op de wereldwijde markten. Dreigende handelsoorlogen en gewapende conflicten kunnen effect hebben. Ook de op handen zijnde Brexit kan gevolgen hebben voor de markt. De kans dat de rente door dergelijke gebeurtenissen wordt beïnvloed, is reëel.

Minder spectaculair

Mocht de hypotheekrente verder omlaag gaan, dan zal dat trouwens minder spectaculair zijn dan in de afgelopen jaren. Dat is logisch omdat de laagste hypotheekrente bij een looptijd van een jaar inmiddels onder de 1% is gedaald.

Interessant genoeg

Twijfelt u of u uw hypotheek nu moet oversluiten of moet wachten tot er meer duidelijkheid is? Wachten kan lonen, maar het kan ook onvoordelig uitpakken. En met de huidige extreem lage hypotheekrentes is het vaak al interessant genoeg om nu actie te ondernemen als u uw hypotheek nog niet hebt overgesloten.

Nieuws