Meer vrijheid, minder burn-out

Het aantal werknemers dat aangeeft zich opgebrand te voelen is in tien jaar tijd met de helft toegenomen. Waarom is dat probleem zo groot geworden? Zijn we watjes geworden of is het werk veranderd?

Onderzoeksinstituut TNO heeft onderzocht waarom burn-outklachten zijn toegenomen. Hun conclusie:  een te hoge werkdruk en te weinig vrijheid om het werk op je eigen manier uit te voeren, zijn de belangrijkste oorzaken van stress. Als zo’n situatie te lang aanhoudt en mensen onvoldoende kunnen herstellen, kan zich een burn-out ontwikkelen.

Druk, druk, druk

Werknemers die zelf werktijden kunnen bepalen, taken kunnen delegeren en op een eigen manier hun werk kunnen uitvoeren, ervaren minder stress dan werknemers die dat niet kunnen. Die vrijheid – of in jargon: autonomie – is in de afgelopen tien jaar afgenomen. Het aantal werknemers dat zich autonoom voelt, daalde tussen 2007 en 2017 van 45% naar 38%. Tegelijk is voor veel werknemers die werkdruk toegenomen. De taakeisen zijn hoger, er is meer werk en het werk moet sneller klaar zijn. Die afname van autonomie en toename van werkdruk blijkt een fatale combinatie voor het welbevinden van medewerkers. In 2007 gaf 11% aan burn-outklachten te ervaren, tien jaar later waren dat er 16%.

Stressdempers

Verzuim door burn-out kost werkgevers in Nederland jaarlijks ruim vier miljard euro. Reden te meer om er serieus aandacht aan te besteden. Hoe zorgt u als werkgever voor een werksfeer die de kans op stress beperkt?

  1. Geef werknemers de kans hun functie zelf vorm te geven. Zet niet de functie zelf centraal, maar wat de medewerker goed kan en zijn ambities. Hoe kunt u hem op basis daarvan inzetten voor uw bedrijf?
  2. Laat werknemers als het kan zelf hun werktijden kiezen en biedt de mogelijkheid om thuis te werken. Gun ze zoveel mogelijk vrijheid het werk op hun eigen manier uit te voeren. Besef: vertrouwen werkt beter dan controle. En uw medewerkers moeten voldoende rust krijgen. Stel daarom niet te hoge eisen aan beschikbaarheid en bereikbaarheid.
  3. Zorg ervoor dat uw medewerker zijn kennis en vaardigheden op peil houdt, zodat hij erop kan vertrouwen dat hij zijn baan goed aan kan.
  4. Zorg voor een goed opleidingsaanbod en loopbaanbeleid. Zo zien uw mensen perspectief en maakt u nieuwe stappen in hun carrière mogelijk.
  5. Steun uw medewerkers, spreek uw vertrouwen in hen uit, vier hun successen en toon persoonlijke interesse. Betrek uw mensen ook bij de plannen voor uw bedrijf.

Nieuws