Toch kinderbijslag voor minderjarige studenten

Goed nieuws voor ouders van kinderen onder de achttien die een hbo- of universitaire opleiding volgen. Zij komen in 2020 alsnog in aanmerking voor kinderbijslag.

In totaal zijn er in Nederland zo’n 38.000 minderjarige kinderen die zo’n studie volgen, schrijft het AD. Hun ouders krijgen in 2020 ruim € 1.250 kinderbijslag per kind per jaar. Gezinnen met een laag inkomen komen daarnaast in aanmerking voor een bedrag uit het kindgebonden budget. 

Studiefinanciering

Nu is het nog zo dat het recht op kinderbijslag en kindgebonden budget vervalt als minderjarige kinderen studiefinanciering ontvangen omdat ze studeren aan een hbo of universiteit. Datzelfde geldt als een mbo-student met een stage of bijbaan te veel verdient.

Basisbeurs

In het oude studiefinancieringsstelsel compenseerde de basisbeurs dit. Dat was immers geen lening, maar een gift. Maar sinds in 2015 het leenstelsel is ingevoerd, moeten nieuwe studenten elke cent terugbetalen.

Geen verhoging

De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben nu besloten dat deze ‘kromme situatie’ moet worden rechtgetrokken. Ze hebben € 54 miljoen gereserveerd om dit te bekostigen. Gevolg is wel dat de beoogde verhoging van de kinderbijslag per 1 januari 2020 niet doorgaat. Die zou stijgen naar € 320,41 per kwartaal, maar blijft nu steken op € 316,41

Nieuws