Steeds minder brandschade

Het aantal schadeclaims naar aanleiding van brand is flink gedaald. In 2016 waren dat er nog ruim 105.000. In 2017 daalde dat naar zo’n 90.000 en in 2018 naar iets meer dan 80.000.

Een en ander blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden. De monitor is een initiatief van branchevereniging Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland en de Stichting Salvage. Deze stichting biedt namens verzekeraars eerste hulp aan gedupeerden van een grote brand.

Accu’s

Ondanks de afname van het totale aantal branden ziet de brandweer wel steeds meer branden die ontstaan door lithium-ion batterijen. Deze accu’s zijn veel krachtiger dan ‘gewone’ batterijen en daardoor brandgevaarlijker. Ze worden onder andere gebruikt in laptops, smartphones, tablets en camera’s, maar ook in elektrische fietsen en speelgoed.

De Stichting Salvage rukte vorig jaar 100 keer uit als gevolg van brand door zulke accu’s. Ter vergelijking: dat was in 2017 ‘slechts’ 72 keer het geval. Daarmee is het aantal woningbranden dat wordt veroorzaakt door batterijen dus juist met bijna 40% gestegen.

Brandpreventieweken

Zeker bij brand is voorkomen beter dan genezen. Om het bewustzijn van de risico’s van brand te vergroten, worden elk jaar de Brandpreventieweken georganiseerd. Op www.brandpreventieweek.nl vindt u tal van tips om brand te voorkomen.

Brandveilige verzekering

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het toch gebeuren dat er brand uitbreekt in uw woning. Dan is het fijn om te weten dat u kunt terugvallen op een goede verzekering. Maar ongemerkt neemt de waarde van uw inboedel vaak toe. Daardoor kan gebeuren dat u uw verzekering moet aanpassen om onderverzekering te voorkomen.

Nieuws