Schuldhulproute wil probleemschulden helpen voorkomen

Banken, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties bundelen hun krachten om te voorkomen dat Nederlandse huishoudens een probleemschuld opbouwen. Dat doen ze in de Nederlandse Schuldhulproute (NSR), die in november 2019 is geïntroduceerd.

Met de krachtenbundeling willen de initiatiefnemers vroegtijdig signalen opvangen van mogelijke schuldproblematiek. Denk daarbij aan mensen die regelmatig rood staan op hun bankrekening. Op die manier kunnen ze helpen te voorkomen dat betalingsproblemen uitgroeien tot schuldzorgen.

Ingrijpende veranderingen

Er zijn tal van oorzaken waardoor huishoudens in geldproblemen terecht kunnen komen. Vaak heeft het te maken met ingrijpende veranderingen in het persoonlijk leven zoals werkloosheid, ziekte of een echtscheiding. Op zo’n moment is het belangrijk als snel duidelijk wordt dat er een probleem is, zodat hiervoor een oplossing kan worden gezocht.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Door in een vroeg stadium hulp te bieden, verwacht de NSR grotere schuldproblemen te kunnen voorkomen. Dit sluit ook aan bij de groeiende verwachting onder consumenten dat de betrokken partijen, waaronder dus de banken, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Betalingsachterstanden

Volgens de NSR zijn er in Nederland ongeveer 1,4 miljoen huishoudens die een risicovolle of problematische schuld hebben. Vaak gaat het daarbij om betalingsachterstanden bij energiebedrijven, webwinkels, zorgverzekeraars, woningcorporaties en de belastingdienst.

Als één van de deelnemende partijen een – structurele – betalingsachterstand signaleert, kan die een consument via de NSR op weg helpen naar passende hulp.

Nieuws