Faillissementsrisico neemt weer toe

Faillissementen hebben nogal eens een domino-effect. Als een bedrijf in problemen zijn rekeningen niet betaalt, ontstaan er liquiditeitsproblemen bij zijn schuldeisers. Die kunnen vervolgens de rekeningen van hun leveranciers niet betalen. Voorkom wanbetaling en verifieer vooraf de kredietwaardigheid van uw klant.

Tijdens de economische crisis piekte het aantal faillissementen in Nederland in mei 2013. Daarna daalden de cijfers tot in september 2018 het laagste niveau in het aantal faillissementen sinds 2001 bereikt werd. Sinds die tijd wisselen perioden met stijgingen en dalingen elkaar af. Voor volgend jaar wordt er een stijging van het aantal faillissementen verwacht. Dat komt doordat de consumptiegroei in Nederland zelf afvlakt en ook de wereldhandel onder druk staat. De problemen zijn vooral een gevolg van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, maar ook de malaise in de Duitse industrie, de aanhoudende onzekerheid over Brexit en zwakke opkomende economieën.

Wanbetaling is een risico

Hoewel de Nederlandse economie in vergelijking met andere landen in de eurozone goed presteert, kunnen ook onze ondernemingen last krijgen van de wereldwijde groeistagnatie en geopolitieke conflicten. De verwachting is dat ook bij ons de economische groei volgend jaar terugvalt. Dat betekent onvermijdelijk dat er meer bedrijven failliet zullen gaan. Misschien heeft u zelf op dit moment geen problemen. Maar u kunt wel schade oplopen door het faillissement van andere bedrijven waar u zaken mee doet. Wanbetaling is nu eenmaal een reëel risico voor ondernemers. Geschat wordt dat zeker 25% van de faillissementen in Nederland veroorzaakt wordt door wanbetaling.

Kredietwaardigheid checken

Maar hoe weet u of uw zakelijke klanten in de problemen zijn of dreigen te raken? Door hun financiële achtergrond te checken. Dat kan bijvoorbeeld als u een kredietverzekering afsluit. U krijgt dan toegang tot omvangrijke databases van de verzekeraar met (financiële) informatie over uw klanten. Zo kunt u de kredietwaardigheid van uw klanten inschatten. Op de weg naar het faillissement zijn drie fasen te onderscheiden: eerst daalt het gemiddelde rendement op geïnvesteerd vermogen, vervolgens laadt het bedrijf steeds meer schulden op zich en tot slot heeft het bedrijf steeds meer moeite om aan de verplichtingen te voldoen. Als u merkt dat een bedrijf in nood verkeert, kunt u maatregelen nemen. U kunt bijvoorbeeld de leverings- en betalingsvoorwaarden aanscherpen of afscheid nemen van deze klant.

Voorkom faillissement

Een ander voordeel van een kredietverzekering: mocht een klant uw rekeningen niet betalen, dan start de verzekeraar een incassoprocedure. Blijft de betaling definitief uit vanwege bijvoorbeeld een faillissement, dan kunt u de schade claimen bij de verzekeraar. Zo kunt u met een kredietverzekering een eigen faillissement voorkomen.

Nieuws