Bescherm het inkomen van uw partner

U bent ooit in loondienst geweest en daarna voor uzelf begonnen. Indertijd heeft u bij uw werkgever pensioen opgebouwd. De pensioenvoorziening die u als zzp’er treft, kunt u daar mooi op afstemmen. Maar heeft u daarbij wel rekening gehouden met het partnerpensioen?

Als u pensioen voor uzelf heeft opgebouwd bij een werkgever, blijft dat potje ook bestaan als u ondernemer bent. Voor het partnerpensioen geldt dat niet per se. Want in welke vorm zat het partnerpensioen in de pensioenregeling ingebouwd? Werd voor uw partner apart pensioen opgebouwd, dan behoudt hij of zij het recht op een uitkering als u overlijdt. Ook als u ondernemer bent. Veel pensioenregelingen hebben echter een partnerpensioen in de vorm van een verzekering. Zolang u deelneemt aan de pensioenregeling, is uw partner verzekerd van een inkomen als u overlijdt. Maar als u ontslag neemt om voor uzelf te beginnen, stapt u uit die pensioenregeling. Het recht op nabestaandenpensioen vervalt dan. Veel ondernemers realiseren zich dit niet.

Regeling voortzetten

Het is soms mogelijk om de pensioenregeling van de werkgever tijdens uw ondernemerschap voort te zetten. Maar dat moet u regelen zolang nog bij die werkgever in dienst bent en nog moet starten met uw eigen bedrijf. Ook moet de betreffende pensioenregeling deze mogelijkheid bieden. Zit er in die pensioenregeling een partnerpensioen, dan kunt u dat ook voortzetten. Besef wel dat als u uw oude regeling voortzet, u als ondernemer de volledige premie betaalt, dus ook het deel dat uw (ex)werkgever voorheen betaalde. Maar de pensioenpremie is wel aftrekbaar, zelfs tot maximaal 10 jaar na ontslag.

Reëel risico

Is het erg dat er geen regeling is voor uw partner als u overlijdt? Dat hangt vooral af van de vraag hoe de inkomenspositie van uw partner op dat moment is. Is die rooskleurig, dan is een partnerpensioen misschien niet nodig. Maar als uw partner in financiële problemen komt wanneer uw inkomen wegvalt, kunt u beter maatregelen treffen om zijn of haar inkomen op peil te houden. Dat kan bijvoorbeeld met een overlijdensrisicoverzekering. Bedenk dat inkomensachteruitgang door overlijden van de partner een reëel risico is. Ieder jaar overlijden ruim 21.500 mensen voor hun pensionering.

Inkomen van nabestaanden

Heeft u wel een partnerpensioen, dan is het de moeite om die eens onder de loep te nemen. Want waar kan uw partner op rekenen? Veel mensen denken dat nabestaanden 70% van het ouderdomspensioen ontvangen. In de praktijk kan dat bedrag fors lager zijn.

Nieuws