Bent u als leverancier productaansprakelijk?

U verkoopt producten die u niet zelf vervaardigd heeft. Kan een klant u dan toch aansprakelijk stellen als hij bij het gebruik ervan schade oploopt? Of moet hij dan bij de producent zijn? En wanneer is er eigenlijk sprake van productaansprakelijkheid?

Als iemand bij u een product koopt, vertrouwt hij erop dat hij dat veilig kan gebruiken. Toch kan er iets mis gaan waardoor de gebruiker (letsel) schade oploopt. Is er dan sprake van productaansprakelijkheid? Dat is alleen zo als er door een gebrek in het product schade is toegebracht aan een zaak of aan een persoon. Niet dus als het product zelf door het gebrek stuk gaat. In dat geval kan een klant wel een beroep doen op de garantieregeling.

Schade aan persoon of zaak

Bij het oordeel of er sprake is van een gebrekkig product wordt naast het betreffende product, ook gekeken naar de presentatie, de handleiding, de afwerking, het materiaalgebruik, het te verwachten gebruik en het moment waarop het product op de markt kwam. Is de schade echt ontstaan door een gebrek van het product zelf, dan is productaansprakelijkheid aan de orde. Productaansprakelijkheid draait in het algemeen om letselschade. Maar ook goederen kunnen beschadigd raken. Bedraagt de schade in dat geval minder dan 500 euro? Dan kan er geen beroep worden gedaan op productaansprakelijkheid. Is de schade hoger, dan komt het hele bedrag in aanmerking voor vergoeding.

Wie is de producent?

Deze aansprakelijkheid geldt vervolgens voor iedereen die in de ‘productketen’ is betrokken. Dus ook voor u als leverancier of tussenhandelaar. U kunt op uw beurt de producent aanwijzen als aansprakelijke partij.  Maar wie is dat? Als de producent buiten de Europese Unie gevestigd is, dan wordt de importeur die het product invoert, beschouwd als producent. Als niet kan worden vastgesteld wie de producent van het product is, wordt u als leverancier van het product beschouwd als producent.

Nieuws