Ondernemers schatten AOV-premie te hoog in

Te veel ondernemers zijn niet verzekerd voor de inkomensgevolgen als zij arbeidsongeschikt raken. Ze sluiten geen verzekering af omdat ze denken dat het risico maar klein is en omdat ze de premie te duur vinden. Beide argumenten kloppen niet.

Voor 2006 waren lang niet alle Nederlanders verplicht om zich voor zorg te verzekeren. Toch deed vrijwel iedereen dat. Logisch. Een kleine behandeling is wel te betalen, maar wat als je een ingrijpende operatie moet ondergaan of dure medicijnen nodig hebt? Datzelfde gevoel van urgentie ontbreekt bij veel mkb’ers als het gaat om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Vreemd eigenlijk, want de totale financiële schade als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid is doorgaans vele malen hoger dan de kosten van een dure zorgbehandeling. Als uw inkomen wegvalt, kost dat u duizenden euro’s per maand. En dat verlies kan jaren aanhouden.

Ik word niet ziek

Er bestaan bij ondernemers twee misvattingen als het gaat om arbeidsongeschiktheid. Ten eerste wordt arbeidsongeschiktheid niet als een echt risico gezien. ‘Dat overkomt mij niet , ‘Ik ben kerngezond’, ‘Ik werk gewoon door als ik arbeidsongeschikt bent’ zijn veel gehoorde geluiden van ondernemers. Dat dat veel te optimistisch gedacht is, bewijzen de honderden ondernemers die jaarlijks door gezondheidsproblemen thuis komen te zitten. Iedereen kan ziek worden of een aandoening krijgen. Bovendien zijn ook verwondingen en ongevallen een belangrijke veroorzaker van arbeidsongeschiktheid. Maar liefst 18 procent van de uitval onder ondernemers is hieraan te wijten. Wie moet terugvallen op bijstand of moet wachten tot zijn pensioen, heeft een groot financieel probleem. Dat risico wordt enorm onderschat.

Premie echt zo hoog?

De tweede misvatting zijn de kosten. Al jaren blijkt uit diverse onderzoeken dat ondernemers de premie van een AOV te hoog inschatten. Onlangs werd er weer een onderzoek gepubliceerd waarbij 58 procent van de onverzekerden zegt geen verzekering af te sluiten omdat deze te duur zou zijn. Helaas worden die kosten te hoog ingeschat. Van de ondervraagde ondernemers, zónder AOV, schat 44% in dat een AOV meer dan € 300,- netto per maand kost, en 24% denkt zelfs meer dan € 400,-. Van de ondernemers mét een AOV blijkt 12,7% nog geen €100,- netto per maand te betalen, voor 20,4% is dat tussen € 100,- en € 200,- en voor 26,1% ligt de netto premie tussen de € 200,- en € 300,-.

Vaak best betaalbaar

Dat de verzekering uiteindelijk best betaalbaar blijkt te zijn, komt doordat de premie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Daardoor heeft u een mooi belastingvoordeel tot maximaal 51,75 % van de premie. Ook heeft u veel vrijheid de AOV in te vullen. Als u toe kunt met een minder uitgebreide dekking of een langere wachttijd, valt de premie lager uit.

Nieuws