Inbrekers komen graag bij u terug

Wat is nu helemaal de kans op inbraak in uw bedrijf? Is die echt zo groot dat u aan preventie moet doen? Ja, helaas wel. Ieder jaar wordt er bij een op de tien bedrijven ingebroken. En het risico is daarna alleen maar groter.

Tot uw ontsteltenis is er ingebroken in uw bedrijf; er is behoorlijk wat gestolen. De gestolen spullen zijn (deels) vergoed, maar er was ook andere schade. Sommige medewerkers konden even niet aan het werk, bestanden waren weg en u had tijd nodig om nieuwe apparatuur en voorraad aan te schaffen. En nu? Inbraakpreventie vindt u misschien wel een goed idee, maar dat kan nog wel even wachten. De bliksem slaat ook nooit twee keer in op dezelfde plek, dus een nieuwe inbraak hoeft u niet zo snel te vrezen. Helaas klopt die conclusie niet.

Herhaling soms binnen drie maanden

Uit onderzoek is gebleken dat ondernemers die recent slachtoffer zijn geworden van een inbraak een grote kans hebben op herhaling. In zeven procent van de gevallen komen de dieven binnen een jaar terug. In meer dan de helft van de gevallen vindt die herhaling al plaats binnen drie maanden.  Inbrekers vinden bedrijfspanden waar zij al eerder zijn geweest interessant, zij kennen immers de weg. De kans is bovendien groot dat u de gestolen apparatuur vervangen heeft door gloednieuwe spullen. Een ideale buit.

Gevoel van veiligheid

Investeren in inbraakpreventie is dus nodig en na een inbraak zelfs nog meer. Naast het verkleinen van het inbraakrisico, is daar nog een goede reden voor. Een inbraak is niet alleen een financieel risico, maar doet ook iets met het gevoel van veiligheid bij het personeel. Dat speelt een nog grotere rol bij bedrijven met een groter risico op een overval. Vergis u niet: dat overkomt nog steeds gemiddeld één winkelier per dag in Nederland.

Nieuws