Miljoenennota : Wonen en verduurzamen

Steeds meer starters en mensen met een middeninkomen hebben moeite om een huis te kopen. Dat geldt met name in de steden, maar ook steeds vaker in het buitengebied. Om hierin verandering te brengen, wil het kabinet € 2 miljard extra investeren in woningbouw.

Het beleid van minister Ollongren van Wonen is dat er jaarlijks 75.000 huizen bijkomen. Dat aantal wordt nu bij lange na niet gehaald. Bij de begrotingsonderhandelingen is daarom afgesproken om een bouwfonds van maximaal €1 miljard in het leven te roepen. Gemeenten kunnen een bijdrage uit het fonds vragen om daarmee nieuwbouwprojecten rendabel te maken.

Huurdersmarkt

Ook de huurdersmarkt krijgt de komende tien jaar een impuls van maximaal € 1 miljard. Woningcorporaties die gaan bouwen, kunnen hiervan gebruik maken. Het geld wordt niet uitgekeerd, maar verrekend; per jaar wil het kabinet de corporaties die bouwen belonen met een korting op de verhuurdersheffing van maximaal tot € 100 miljoen per jaar. 

Warmtefonds

Wie tenminste twee isolerende maatregelen neemt om zijn huis duurzamer te maken, kan in aanmerking komen voor een subsidie uit het warmtefonds. Deze kan oplopen tot 20% van de totale kosten. Minister Ollongren heeft hiervoor enkele weken voor Prinsjesdag al € 90 miljoen gereserveerd. Meer informatie en de voorwaarden zijn te lezen op deze website.

Overdrachtsbelasting

Daarnaast zou het kabinet ook de overdrachtsbelasting voor starters willen schrappen. Als dit doorgaat, scheelt dat 2% kosten bij de aankoop van een huis. Commerciële partijen zouden dan weer meer overdrachtsbelasting moeten betalen. Er wordt echter nog onderzocht of het plan ook uitvoerbaar is.

Hypotheekrenteaftrek

In de afgelopen jaren is de maximale hypotheekrenteaftrek telkens met 0,5% per jaar verlaagd. Daardoor bedraagt deze in 2019 nog 49%. Het kabinet wil de verlaging de komende jaren versneld doorvoeren. Tussen 2020 en 2023 gaat de aftrek daarom met 3 % per jaar omlaag, waardoor u volgend jaar nog maximaal 46% mag aftrekken bij uw aangifte Inkomstenbelasting. 

Eigenwoningforfait

Er komt in 2020 een kleine compensatie voor huiseigenaren in verband met de versnelde inperking van de hypotheekrenteaftrek. Het eigenwoningforfait voor woningen met een woz-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 gaat namelijk omlaag met 0,05 %. In 2020 bedraagt het tarief voor het eigenwoningforfait voor deze huizen daardoor 0,6 %. 

Tweeverdieners

Tweeverdieners mogen volgend jaar weer iets meer lenen als ze een huis willen kopen. Eerder deed minister Hoekstra van Financiën al het voorstel om het inkomen van de minst verdienende partner voor 80% mee laten tellen. Nu is dat nog 70%.

Stroom goedkoper, gas duurder

In 2020 zullen veel huishoudens minder energiebelasting betalen. Gemiddeld zou het gaan om een bedrag van € 100. Dit komt omdat het kabinet elektriciteit goedkoper maakt en gas duurder. Stookt u veel, dan bent u juist (veel) duurder uit.

Nieuws