Miljoenennota : Welke belastingwijzigingen staan u te wachten?

Maatregelen om de economie te stimuleren en belangrijke ontwikkelingen mogelijk te maken, zijn natuurlijk belangrijk. Maar u wilt ook weten hoe uw inkomenspositie is volgend jaar. Met welke belastingmaatregelen krijgt u wat dat betreft te maken?

Inkomstenbelasting 

Het inkomstenbelastingtarief wordt per 2020 (versneld) beperkt tot twee schijven: een basistarief van 37,35% en een toptarief van 49,5% voor inkomen boven 68.507 euro. Vanaf 2021 is het basistarief 37,10% en blijft het toptarief 49,5% voor inkomen boven 68.507 euro.

Algemene heffingskorting en arbeidskorting

De maximale algemene heffingskorting bedraagt in 2020 2.711 euro en in 2021 2.801 euro (in 2019 2.477 euro). 
De arbeidskorting wordt vanaf 2020 in drie stappen verhoogd. Hiervan profiteren zowel zelfstandigen als werknemers. De maximale arbeidskorting bedraagt in 2020 3.819 euro.

Geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt in negen jaarlijkse stappen afgebouwd tot uiteindelijk 5.000 euro in 2028: acht stappen van 250 euro en één laatste stap van 280 euro. Daarmee komt de zelfstandigenaftrek in 2020 uit op 7.030 euro.

Vennootschapsbelasting

Zoals in het Belastingplan 2019 is opgenomen gaat vennootschapsbelastingtarief voor winsten tot 200.000 euro winst van 19% in 2019 naar 16,5% in 2020 en 15% in 2021. Maar de plannen om het tarief voor winsten boven 200.000 euro in stappen omlaag te brengen naar 22,55% in 2020 en 20,5% in 2021, zijn gewijzigd. Nu is besloten het toptarief pas per 2021 aan te passen. De daling blijft steken op 21,7%.

Voordeel bij winstbelasting vervalt

Bedrijven die de winstbelasting (vpb) in één keer vooruitbetalen en niet in termijnen voldoen verliezen hun korting van 4%. Het kabinet stelt dat het kortingspercentage van 4%, dat is gebaseerd op de invorderingsrente, veel hoger is dan de rente die in de markt verschuldigd is. Bedrijven die in staat zijn het hele bedrag vooruit te betalen hebben daardoor een flink voordeel ten opzichte van ondernemingen die dat niet kunnen. Het afschaffen van de zogeheten betalingskorting vpb levert de schatkist jaarlijks 160 miljoen euro op. 

Nieuws