Miljoenennota : Iets hogere zorgpremie in 2020

Het kabinet verwacht dat de zorgpremie in 2020 iets zal stijgen. Volgens de berekeningen met zo’n € 3 per maand. Daarmee komt de gemiddelde basisverzekering uit op € 1.420 per jaar. De zorgtoeslag is gekoppeld aan de premie en stijgt dus ook iets.

Met deze voorspelling zet het kabinet een richtlijn neer voor verzekeraars. Die mogen hier echter van afwijken. In de afgelopen jaren is dit regelmatig gebeurd. Pas in november wordt bekend hoeveel de premies precies stijgen. 

Hogere lonen

De zorgkosten stijgen onder andere vanwege de stijgende lonen. Zorgverzekeraars zijn hierdoor meer geld kwijt om hun personeel te betalen. Daarnaast maken zij extra kosten vanwege de vergrijzing, betere behandelingen en nieuwe medicijnen.

Eigen risico 2020

Al eerder heeft de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken dat het eigen risico in deze regeerperiode niet omhoog gaat. Daardoor bedraagt het eigen risico voor de basisverzekering ook in 2020 € 385 euro. Wel bestaat de mogelijkheid om dit te verhogen tot maximaal € 885. In dat geval betaalt u minder zorgpremie. 

Minder korting collectieve verzekering

Collectieve basisverzekeringen kennen nu nog een korting die meestal 10% bedraagt. Dat gaat veranderen, vanaf 2020 is de korting maximaal 5%. Minister Bruins van Volksgezondheid vindt namelijk dat collectieve zorgverzekeringen vaak niet goed genoeg aansluiten bij de behoeften van de polishouder. Daardoor zijn verzekerden duurder uit dan nodig is. Door het premievoordeel te verminderen, worden consumenten geprikkeld om beter te onderzoeken welke zorgverzekering het beste past.

Veranderingen basispakket

Ook zijn er weer enkele veranderingen in het basispakket. Wij hebben ze voor u op een rij gezet.

Logeervergoeding

Vanaf 2020 komt er een logeervergoeding van € 75 per nacht. Deze is bedoeld voor patiënten die ver van het ziekenhuis wonen maar niet worden opgenomen. Voorwaarde is wel dat er sprake is van drie aaneengesloten dagen van behandeling.

Dure medicijnen

Nu geldt nog dat medicijnen niet worden vergoed als de overheid en de fabrikant het niet eens worden over de prijs. Minister Bruins wil dat in 2020 veranderen.

Meer specialistische zorg

Omdat de druk op huisartsen erg groot is, worden vanaf 2020 ook behandelingen van specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten vergoed vanuit de basisverzekering. In 2021 wordt dit verder uitgebreid.

Regeling NIPT

Ook volgend jaar kunnen zwangere vrouwen gebruik maken van de subsidieregeling voor de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT). Door middel van deze bloedtest kunnen artsen ernstige aandoeningen bij het ongeboren kind op voorhand vaststellen. Wel geldt er een eigen bijdrage van € 175.

Stoppen met roken

Vanaf 1 januari 2020 vervalt het eigen risico voor het begeleidingstraject van mensen die willen stoppen met roken. Nu vallen alle kosten al wel onder de basisverzekering, maar geldt er nog wel een eigen risico.

Fampyra in basispakket

Tot slot wordt het geneesmiddel Fampyra sinds 1 september 2019 vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Fampyra verbetert het loopvermogen van patiënten met Multiple Sclerose.

Nieuws