Miljoenennota : Groei en innovatie zijn nodig

De economie bloeit in Nederland, maar dat moet ook zo blijven. Daarom zet het kabinet in op de stimulering van innovatie en groei. Welke regelingen zijn er en wat wijzigt er op dat gebied?

Invest-NL

Bedrijven moeten van het kabinet meer durven investeren in de ontwikkeling van nieuwe technieken, zoals de overstap naar duurzame energie. Daarvoor heeft het Rijk Invest-NL opgericht. Deze investeerinstelling steunt bedrijven die internationaal willen ondernemen en krijgt daarvoor 1,7 miljard euro investeringskapitaal.

Geld voor start-ups

Start-ups moeten toegang hebben tot investeringen, geschikt personeel, kennis over onderzoeken, internationale markten en klanten. Voor deze ambitie is er tussen 2019 en 2023 65 miljoen euro beschikbaar. Voor 2020 heeft het kabinet 14 miljoen euro gereserveerd.

Digital Trust Center

In 2020 is er 1,3 miljoen euro beschikbaar voor het Digital Trust Center. Via dat centrum wil de Rijksoverheid het mkb helpen om veilig digitaal te ondernemen.

Wijzigingen in de WBSO 

Het kabinet stelt vanaf 2020 structureel 400 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek. Bedrijven kunnen door dat geld vaker en sneller gebruikmaken van de WBSO-regeling (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). Deze wet wordt op drie punten gewijzigd: 

  • Het aantal aanvraagmomenten van een S&O-verklaring breidt uit van drie naar vier.
  • De deadline waarop u een aanvraag mag indienen, wordt de dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft. Nu is dat nog ten minste een maand voorafgaand aan die periode. Dit geldt niet voor aanvragen rond Kerst en oud en nieuw. Voor aanvragen die betrekking hebben op de periode die ingaat op 1 januari van een kalenderjaar, wordt de deadline voor het indienen 20 december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.
  • Als een organisatie vanwege een digitale storing bij het aanvraagloket van RVO.nl. een aanvraag te laat indient, of de opgave van bsn-nummers van de werknemers die aan S&O hebben gewerkt, de urenregistratie of gerealiseerde kosten en uitgaven zijn niet op tijd binnen door zo’n storing, dan wordt dat de indiener niet aangerekend.

Verhoging tarief innovatiebox

Winst behaald uit innovatieve activiteiten worden door de fiscus lager belast dan ‘gewone’ winsten. Het kabinet wil het tarief in de zogeheten innovatiebox echter verhogen, van 7 naar 9%. 

Nieuws