Stormschade: wat is er verzekerd?

Ook dit jaar zijn er al weer enkele stormen over ons land getrokken en daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Al met al is dat noodweer een behoorlijke kostenpost voor verzekeringsmaatschappijen.

Zo veroorzaakten stormen in 2018 ruim € 500 miljoen aan schade, ongeveer eenvijfde van de totale schadelast van verzekeraars. Een goede verzekering tegen stormschade is dus geen overbodige luxe. Maar wat verzekert u met welke verzekering?

Opstalverzekering koophuis

Als de storm schade aan uw koophuis veroorzaakt, kunt u een beroep doen op uw opstalverzekering. Alles wat vastzit aan het huis, valt onder de opstalverzekering. Als huiseigenaar sluit u zelf een opstalverzekering af. Heeft u een eigen risico? Dan moet u een deel van de herstelkosten zelf betalen.

Opstalverzekering koopappartement

Woont u in een koopappartement? Dan heeft de Vereniging van Eigenaren een collectieve opstalverzekering afgesloten, waarop u de schade kunt verhalen.

Opstalverzekering huurhuis

Huurt u een huis? Dan heeft de woningeigenaar of woningbouwvereniging een opstalverzekering afgesloten. Heeft u uw huis op eigen kosten verbouwd en wilt u dit verzekeren? Dan is het verstandig om bij uw inboedelverzekering een huurdersbelang af te sluiten.

Inboedelverzekering

Heeft u schade aan zaken die niet vastzitten aan uw huis? Dan moet u deze claimen op uw inboedelverzekering. Houd er rekening mee dat spullen die buiten staan niet altijd (geheel) worden vergoed door de inboedelverzekering.

Uitzonderingen

Veel verzekeraars hebben daarnaast uitzonderingen opgenomen in de polisvoorwaarden. Als u uw woning slecht heeft onderhouden, kan dat reden zijn voor een lagere of zelfs geen schadevergoeding. Heeft u waterschade maar stonden de ramen open? Ook dan is de kans groot dat de verzekeraar niet uitkeert.

Auto

Stormschade aan uw auto wordt niet gedekt als u alleen een WA-verzekering heeft. Een all riskverzekering dekt schade als gevolg van extreem weer en storm wel, evenals een beperkt cascoverzekering.

Schade: wat moet u doen?

Mocht een storm schade veroorzaken aan uw bezittingen, doe dan het volgende:

  • Als er sprake is van een grote schade, bijvoorbeeld omdat uw dak is weggewaaid of er een boom op uw huis is gevallen, kunt u het beste de brandweer bellen. Is er sprake van een noodsituatie? Bel dan 112.
  • Maak foto’s van de schade. Die kunnen eventueel als bewijs dienen, mocht u het niet eens zijn met de uitkering van de verzekeraar.

Nieuws