Snelle brandmelding voorkomt miljoenenschade

De ene brand is de andere niet. Een kleine of beginnende brand kan redelijk snel gecontroleerd worden. Maar een grote brand kan leiden tot schade van meer dan één miljoen euro. Zo’n miljoenenbrand treft in de meeste gevallen een bedrijfspand.

Bij de meeste branden van enige betekenis wordt behalve de brandweer ook de Stichting Salvage ingezet. Deze stichting vangt gedupeerden van de brand op en treft maatregelen om de chaotische situatie die ontstaan is weer in evenwicht te brengen. In 2018 werd de stichting ingezet bij 78 miljoenenbranden. In de uiterst droge en hete julimaand was er een duidelijke piek in het aantal meldingen. Opmerkelijk is dat in de eerste zes maanden van 2019 het aantal miljoenenbranden fors steeg met maar liefst 27%. En weer vielen de meeste meldingen in de warmste maand.

Directe melding, snel handelen

Als er brand uitbreekt in uw gebouw, is het uitermate belangrijk dat deze snel gesignaleerd wordt. Want als u in een vroeg stadium op de hoogte bent van de precieze aard en de locatie van de brand kunt u het vuur vaak nog eigenhandig blussen. In een later stadium lukt dat meestal niet meer. Niet alleen is een gevorderde brand veel moeilijker te stoppen dan een beginnende brand, naarmate een brand om zich heen slaat, worden de gevolgen ook steeds ernstiger. Dan is exponentiële schade of totale verwoesting niet uit te sluiten. De techniek maakt een snelle detectie mogelijk bijvoorbeeld met een brandmeldsysteem dat verbonden is met uw smartphone. Als dan brandblusmiddelen bij de hand zijn, kunt u snel ingrijpen en een miljoenenbrand voorkomen.

Materiële en bedrijfsmatige schade

Met een goed meldsysteem kunt u brand eerder ontdekken, maar er kan dan toch al sprake zijn van een flinke schade. Die schade kan zo groot zijn dat uw bedrijf voor korte of lange tijd stil komt te liggen. Uw productie en uw omzet dalen dan, terwijl uw vaste lasten gewoon doorlopen. De totale kosten – brandschade plus omzetverlies – lopen dan hoog op. De voortgang van uw bedrijf kan zelfs op het spel komen te staan. Een bedrijfsschadeverzekering voor de bedrijfsmatige gevolgen van brand is daarom minstens zo belangrijk als een brandverzekering voor de materiële gevolgen.

Nieuws