Ondernemen vanuit huis. Is verzekeren nodig?

Lekker gemakkelijk: van een zolder of slaapkamer een werkplek maken en dan van huis uit uw klanten bedienen. Dan hoeft u ook geen bedrijfsverzekeringen af te sluiten. Nou…. zo simpel ligt het niet.

Iedere ondernemer – ook de kleinschalige, thuiswerkende ondernemer – doet er goed aan zich te realiseren welke risico´s hij privé loopt en welke risico´s zakelijk zijn. Want ook al werkt u vanuit huis, u bent wél ondernemer. Dat betekent dat bepaalde schades niet onder uw privépolissen zijn verzekerd. Waar moet u aan denken?

Voorraden. Heeft u een webshop en bewaart u een voorraad in uw huis? Dan is deze niet verzekerd op uw inboedelverzekering. Met een inventarisverzekering verzekert u uw voorraad tegen brand, inbraak en waterschade. Gaat het om kostbare spullen, dan moet u misschien extra beveiligingsmaatregelen treffen. Vraag ons om informatie en advies.

Gereedschappen in de (bestel)auto. Daarvoor biedt een inventarisverzekering onvoldoende dekking, want die vergoedt alleen schade zolang de spullen in uw huis aanwezig zijn. Met een eigenvervoerverzekering heeft u meer zekerheid. Als uw spullen in de (bestel)auto zijn dan verzekerd voor schade door inbraak, diefstal, brand of een aanrijding.

Aansprakelijkheid en rechtszaken. Stel u verkoopt een product via uw webshop. Maar het geleverde product blijkt niet goed te werken en de gebruiker loopt letsel op. U kunt dan als verkoper aansprakelijk gesteld worden, ook al heeft u niets met de productie te maken. Wel kunt u proberen de schade op de fabrikant te verhalen, maar het is maar de vraag of dat lukt.

Verkoopt u geen spullen en heeft u geen gereedschap? Dan heeft u nog steeds een aansprakelijkheidsrisico.  Want ook door nalatigheden, vergissingen, onjuistheden of verkeerde adviezen van uw kant, kan uw klant schade ondervinden. Of als uw systeem wordt gehackt en criminelen klantgegevens buitmaken, kunnen uw klanten de dupe worden van bijvoorbeeld identiteitsfraude, afpersing of een systeeminbraak. Als u voor deze schade aansprakelijk gesteld wordt, kan dat verstrekkende gevolgen hebben in de vorm van hoge juridische kosten, schadeclaims en reputatieschade.

Er zijn verschillende verzekeringen om het risico van aansprakelijkheid en rechtszaken af te dekken.

Nieuws