Vakantie en verlof. Wat is er geregeld?

Dat uw werknemer niet iedere dag kan werken, begrijpt u ook wel. Maar het stelsel aan vakantie- en verlofregelingen is soms best ingewikkeld. Waar hebben uw medewerkers recht op? De regelingen op een rijtje.

Vakantiedagen: Uw werknemer heeft aan vakantie jaarlijks wettelijk recht op 4 keer het aantal uren dat hij per week werkt. Daarnaast kunt u nog extra bovenwettelijke vakantie-uren afspreken. Tijdens ziekte, zwangerschapsverlof of bevallingsverlof bouwt uw werknemer ook vakantiedagen op. Het vakantiegeld is 8% van het bruto jaarsalaris, maar het kan ook minder zijn als dat in uw cao staat.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof: Een zwangere heeft recht op zwangerschapsverlof (tot de bevalling) en bevallingsverlof (na de bevalling). Dat is in totaal minimaal 16 weken, ook als de baby eerder geboren wordt dan verwacht. Wordt de baby na de uitgerekende bevallingsdatum geboren, dan wordt deze extra tijd meegenomen en duurt het zwangerschapsverlof langer. UWV betaalt in de verlofperiode het loon van uw werknemer.

Geboorteverlof: Uw werknemer heeft (bij een fulltime functie) recht op 5 dagen betaald geboorteverlof als zijn of haar echtgenote of partner is bevallen.

Adoptieverlof en pleegzorgverlof: Als uw werknemer een pleegkind of adoptiekind in huis neemt, mag hij hiervoor verlof opnemen van maximaal 4 weken, gespreid over een periode van 26 weken. Dit kan ingaan vanaf 4 weken voordat het kind in huis komt.

Ouderschapsverlof: Uw werknemer mag 26 keer het aantal wekelijkse werkuren aan ouderschapsverlof opnemen, voor de zorg aan kinderen tot 8 jaar. Beide ouders hebben dat recht. Het verlof is onbetaald, tenzij anders is afgesproken.

Kortdurend en langdurend verlof: Bij ziekte van de partner, kind of ouder mag uw werknemer kortdurend of langdurend zorgverlof opnemen. Dit geldt ook voor zussen, broers, kleinkinderen, grootouders, huisgenoten en bekenden. Uw werknemer mag per jaar maximaal 2 keer zijn wekelijkse werkuren opnemen voor kortdurend zorgverlof. U betaalt in die periode minimaal 70% van zijn salaris, maar uw bedrijf kan ook een hoger percentage afspreken. Als langer verlof nodig is, mag uw werknemer langdurend zorgverlof opnemen van maximaal 6 keer het aantal wekelijkse werkuren. Tijdens dit verlof heeft uw werknemer geen recht op salaris, maar in uw bedrijf kunt u daar andere afspraken over maken.

Calamiteitenverlof: Is bedoeld voor persoonlijke omstandigheden waarvoor uw medewerker onverwacht vrij moet nemen, zoals een sterfgeval, een lekkage in het huis of als zijn of haar partner bevalt. Het is volgens de wet een betaald verlof, maar in uw bedrijf kunnen andere afspraken zijn vastgelegd.

U heeft als werkgever mogelijkheden om zelf invulling te geven aan verlofregelingen en deze aan te laten sluiten op het pakket van employee benefits. Als u daarmee aan de slag gaat, kijk dan ook naar de collectieve verzekeringen die u aanbiedt.

Nieuws