Asbestdak vervangen of niet?

Geheel onverwacht heeft de Eerste Kamer tegen het voorgestelde asbestverbod in 2024, gestemd. Terwijl verzekeraars en bedrijven al in de startblokken stonden om maatregelen te nemen. Wat staat u nu te wachten? En moet u uw asbestdak wel of niet verwijderen?

De afgelopen decennia heeft de overheid een asbest-ontmoedigingsbeleid gevolgd. Als sluitstuk kwam het voorstel om asbesthoudend materiaal in dakbedekking per 1 januari 2024 te verbieden. Alle daken zouden voor die tijd asbestvrij moeten worden gemaakt, zowel bij woonhuizen als bij bedrijven en agrarische stallen en loodsen. Maar de Eerste Kamer vond dit een te grote financiële belasting voor burgers, ondernemers en boeren en zei ‘nee’.

Dekkingen geschrapt

Anticiperend op het asbestverbod, hebben veel verzekeraars maatregelen getroffen. Sommige verzekeren asbestschade helemaal niet meer. Bij andere is asbestschade veroorzaakt door hagel van de dekking geschrapt. Ook hanteerden sommige verzekeraars een soort afschrijvingssysteem, waarbij tot 2024 elk jaar de schadevergoeding per vierkante meter asbesthoudend dak werd afgebouwd. En de meeste verzekeraars zijn zeer terughoudend geworden om nieuwe agrarische klanten met asbesthoudende daken te accepteren.

Kleine groep met groot risico

Maar zijn de maatregelen van de verzekeraars niet overbodig nu het asbestverbod er niet komt? Daar zal elke verzekeraar zijn eigen antwoord op hebben. De kans dat verzekeraars hun beslissingen terugdraaien is niet groot. Maar de kans dat zij regelgeving verder aanscherpen misschien ook niet. Dat het asbestverbod – voorlopig – van de baan is, betekent overigens niet dat er geen probleem meer is. Waarschijnlijk gaan er steeds meer asbestdaken verdwijnen. (Agrarische) klanten die nog wel een asbesthoudend dak hebben, vormen dan een kleine groep met een relatief groot risico op het gebied van milieuschade. De premies voor de milieuschadeverzekering kunnen voor deze groep dan fors gaan stijgen.

Nieuws