Wat betekent het pensioenakkoord voor uw werknemers?

Het pensioenakkoord heeft gevolgen voor uw medewerkers en daarmee ook voor u als werkgever. Belangrijke punten zijn de langzamere stijging van de AOW-leeftijd en dat de mogelijkheden om eerder met pensioen te gaan ruimer worden. Wat is er vastgelegd?

De meest concrete afspraak in het pensioenakkoord betreft de AOW-leeftijd. Die gaat minder snel omhoog. Het oorspronkelijke plan uit 2013 was om de AOW-leeftijd stapsgewijs te laten stijgen van 65 jaar toen naar 67 jaar en 3 maanden in 2023. Nu is een minder snelle stijging afgesproken:

  • Tot eind 2021: 66 jaar en 4 maanden.
  • In 2022: 66 jaar en 7 maanden.
  • In 2023: 66 jaar en 10 maanden.
  • In 2024: 67 jaar.

De verandering pakt vooral gunstig uit voor mensen die geboren zijn tussen 1953 en 1958. Voor de generatie daarna is nog niet met zekerheid te zeggen wanneer zij met pensioen gaan. Want vanaf 2025 wordt de stijging van de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Maar ook dan is er sprake van een versoepeling. In plaats van 12 maanden extra werken voor elk jaar aan extra levensverwachting, gaat de AOW-leeftijd per extra levensjaar met slechts acht maanden omhoog. Ook komt er een onderzoek naar de mogelijkheid om werknemers na bijvoorbeeld 45 dienstjaren automatisch aanspraak te geven op een AOW-uitkering.

Eerder met pensioen

Hoewel de AOW-leeftijd minder snel omhoog gaat, zullen er altijd mensen zijn – met name in zware beroepen – voor wie die einddatum toch lastig te halen is. Daarom worden de mogelijkheden om eerder te stoppen verruimd. Nu is het nog zo dat u als werkgever een boete betaalt als u een werknemer vervroegd met pensioen laat gaan door hem geld mee te geven. Dat gaat veranderen. Vanaf 2021 blijft de boete achterwege als:

  • De werknemer 3 jaar voor zijn AOW-leeftijd met pensioen gaat, en
  • De werknemer van u maximaal € 19.000 per jaar ontvangt vanaf de datum waarop hij stopt met werken tot zijn AOW-leeftijd.

Sparen voor verlof

Een andere mogelijkheid om eerder te stoppen met werken, is sparen voor belastingvrij verlof. Toeslagen voor onregelmatig en zwaar werk kunnen belastingvrij worden gespaard. En het huidige maximum van 50 weken belastingvrij sparen wordt verdubbeld tot 100 weken. Die mogelijkheden moeten wel in uw cao zijn vastgelegd. Of dat ook voor uw bedrijf een goede optie is, hangt af van verschillende factoren. Hoe is de leeftijdsopbouw van uw personeelsbestand? Wat zijn de wensen van uw medewerkers om eerder te kunnen stoppen met werken? En hoe zet u in op duurzame inzetbaarheid? Goed om te weten is dat er een fonds van 800 miljoen euro komt voor onder meer investeringen in duurzame inzetbaarheid en scholing.

Nieuws