Sparen in het buitenland? Let op de risico’s!

De spaarrente in Nederland is nagenoeg nul procent. Sparen in het buitenland, met rentepercentages die oplopen tot tegen de 2%, kan daardoor interessant lijken. Maar pas op: net als bij beleggen zijn er risico’s aan verbonden.

Via bemiddelaars zoals de Duitse intermediair Raisin, een start-up van Weltsparen, kunnen ook Nederlanders sinds enkele jaren hun spaargeld bij buitenlandse banken stallen. Klant worden is eenvoudig: u meldt zich online aan, controleert uw gegevens en opent uw rekening.

Er kunnen echter wel addertjes onder het gras zitten. Zo krijgen sommige buitenlandse banken van de internationale kredietbeoordelaars een lage rating omdat ze worden ingeschat als ‘hoogst speculatief’ of zelfs ‘substantieel risicovol’. Daardoor laten de meeste investeerders dergelijke banken links liggen.

Garantiestelsel

Wat gebeurt er als de bank omvalt tijdens de looptijd van uw deposito? Als het een bank betreft met een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) valt deze onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Spaarders zijn er dan zeker van dat ze hun inleg tot € 100.000 terugkrijgen.

Banken binnen de Europese Unie zonder Nederlandse bankvergunning vallen onder het depositogarantiestelsel van het desbetreffende land. Controleer dit dus goed. Dat geldt zeker als u uw geld bij een bank stalt in een land dat geen lid is van de EU.

Geen rente op rente

Ook in de praktische zin kunnen er verschillen zijn tussen de werkwijze van buitenlandse en Nederlandse banken. Zo keren veel buitenlandse banken de rente pas na enkele jaren of aan het einde van de looptijd van het spaardeposito uit. In dat geval profiteert u dus niet van rente op rente.

Valutarisico

Nog een aandachtspunt: als u bij een bank spaart in een land met een andere munt loopt u een valutarisico. Denk bijvoorbeeld aan de forse waardedaling van het Britse pond in de afgelopen maanden. Spaart u in euro’s dan loopt u dit risico uiteraard niet.

Wat is wijsheid?

Als u overweegt om te gaan sparen bij een buitenlandse bank, lees dan de voorwaarden extra aandachtig door. Aannames die u geneigd bent te doen op basis van de Nederlandse situatie, zijn lang niet altijd juist.

Let ook op het tijdstip waarop de rente wordt uitgekeerd. Is dit pas aan het einde van de looptijd? Bereken dan of het nog wel gunstig (genoeg) is om uw geld bij de betreffende bank te stallen. Onderzoek tevens of u uw geld gedurende de looptijd kunt opnemen en of u hiervoor een boete moet betalen.

Nieuws