Na de scheiding spijt van financiële afspraken

De financiële gevolgen van een echtscheiding zijn groot, blijkt al jarenlang uit verschillende onderzoeken. Vooral vrouwen worden de dupe van een relatiebreuk. Hun inkomen daalt en ze worden financieel afhankelijk van hun ex-partner.

Bij een scheiding is de grootste zorg van zowel mannen als vrouwen, de angst voor de financiële gevolgen. Toch vraagt 39 procent van de scheidende paren geen enkele hulp van buitenaf voor het regelen van de toekomstige financiën. Dat is jammer. Want ongeveer 42 procent van de gescheiden mensen zou achteraf zaken anders geregeld hebben.

Lagere financiële draagkracht

Mannen en vrouwen verliezen allebei aan koopkracht na een scheiding, maar vrouwen nog steeds het meest: zij gaan er gemiddeld 25% op achteruit. Dat komt omdat zij hun inkomen vaak uit een deeltijdbaan halen en omdat de kinderen na de scheiding bij hen blijven wonen. De financiële draagkracht van vrouwen valt daardoor lager uit, ook al krijgen ze kinder- of partneralimentatie. Het inkomensniveau dat zij gewend waren, wordt niet meer bereikt. Ook bij gescheiden mannen daalt de koopkracht, maar dat blijft beperkt tot 0,2 procent. Een scheiding kan verder van invloed zijn op het bezit (eigen huis) en op het pensioen. De financiële gevolgen kunnen dus nog lang gevoeld worden. Regel daarom financiële afspraken goed.

Partneralimentatie maximaal 5 jaar

Na een scheiding betaalt degene met het hoogste inkomen partneralimentatie aan zijn of haar ex-partner. Die kan daar nu wettelijk gezien twaalf jaar lang aanspraak op maken. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat niet meer van deze tijd en heeft daarom ingestemd met een initiatiefwet om de wettelijke partneralimentatie te verkorten naar maximaal 5 jaar. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer en als ook die instemt, moet de nieuwe wet vanaf 2020 van kracht worden. Voor echtparen die voor die tijd uit elkaar gaan, blijven de huidige regels gelden.

Nieuws