Arbeidsmarkt herstelt en aantal faillissementen daalt

De Nederlandse arbeidsmarkt is in 2016 in veel opzichten de economische crisis te boven gekomen. Op een aantal fronten zijn de cijfers van vorig jaar zelfs beter dan voor de crisis Daarnaast was het aantal faillissementen in april het laagste in ruim negen jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Failliet

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen werden in april 247 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 43. Dit waren er echter wel zeventien minder dan een maand eerder, aldus het statistiekbureau. Ook in de branches horeca en informatie en communicatie daalde het aantal faillissementen. Een van de uitzonderingen was de zakelijke dienstverlening. In die bedrijfstak nam het aantal faillissementen toe.

Piek

Het aantal uitgesproken faillissementen piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een dalende trend. In april 2017 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 2007.

Arbeidsmarkt

De Nederlandse arbeidsmarkt is in 2016 in veel opzichten de economische crisis te boven gekomen. De arbeidsdeelname is echter nog steeds lager dan in 2008, net voor het uitbreken van de crisis. Het aantal werklozen was in 2016 ruim anderhalf keer zo groot als toen, vooral door een sterke groei van de langdurige werkloosheid.

Overtroffen

Op een aantal fronten werden de cijfers van net voor de crisis vorig jaar overtroffen. Zo bereikte het aantal banen een nieuw record en waren er in het laatste kwartaal meer mensen aan het werk dan ooit tevoren. Het aantal openstaande vacatures steeg tot boven het langjarig gemiddelde. Sinds de tweede helft van 2013 kwamen er elk kwartaal gemiddeld 5 à 6 duizend vacatures bij. Maar ondanks een verdere daling van de werkloosheid waren er gemiddeld over 2016 nog 220 duizend werklozen meer dan in 2008.

Meer flexwerkers

Voor het eerst sinds 2008 nam vorig jaar het aantal werknemers met een vast contract toe. Maar het aantal flexwerkers en zzp’ers groeide nog harder. Het deel van de werkzame beroepsbevolking dat vast werk had, was daarom in 2016 kleiner dan voor de crisis: ruim 61%, tegen ruim 68% in 2008. De percentages flexwerkers en zzp’ers waren juist aanzienlijk hoger. In 2016 was het aandeel flexwerkers bijna 22% (ruim 17% in 2008) en dat van zzp’ers meer dan 12% (bijna 10% in 2008).

Bron: CBS

Nieuws