Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen gestegen naar 99,7 procent

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen bedroeg aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar 99,7 procent, een stijging van 2,2 procentpunt.

Dat maakt De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag bekend. Op basis van de beleidsdekkingsgraad moeten pensioenfondsen hun beslissingen nemen.

De beleidsdekkingsgraad wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de dekkingsgraden over de laatste twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad moet minimaal ongeveer 104,3 procent bedragen.

De dekkingsgraad gebaseerd op marktinformatie is met 2,8 procentpunten geklommen naar 104,9 procent. Deze weerspiegelt de verhouding tussen de waarde van de beleggingen van de pensioenfondsen en de waarde van de pensioenverplichtingen.

Pensioenverplichtingen

De pensioenverplichtingen, de pensioenen die de fondsen nu en in de toekomst moeten uitkeren, zijn in het eerste kwartaal met 17 miljard euro gedaald naar 1.229 miljard euro. Daar tegenover stonden beschikbare middelen ter waarde van 1.289 miljard euro, een toename van eveneens 17 miljard euro.

De wijzigingen in de pensioenverplichtingen zijn vooral toe te schrijven aan veranderingen in de rentetermijnstructuur. Deze is gestegen, waardoor de verplichtingen gedaald zijn.

Pensioenfondsen profiteren van de stijgende koersen op de aandelenmarkten, aldus DNB. Rente- en valutaontwikkelingen oefenden daarentegen een negatief effect uit op de beschikbare middelen.

Bron : Nu.nl

Nieuws