Zorgelijk: te weinig financiële buffers

Het is maatschappelijk gewenst dat burgers over voldoende buffers beschikken om financiële problemen te voorkomen en vermogen op te bouwen voor later. Het is daarom zorgwekkend dat zo’n 2,5 miljoen huishouders te weinig spaargeld achter de hand hebben om onverwachte uitgaven op te kunnen vangen. Ook vermogensopbouw voor later is belangrijk om financieel weerbaar te zijn. Verzekeraars werken aan vernieuwing van het productaanbod om zo een grotere rol op het terrein van vermogensopbouw te kunnen spelen.
Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op een vandaag gepresenteerd Nibud Onderzoek. Nibud roept de overheid, bedrijfsleven en financiële instellingen op om sparen gemakkelijker te maken. Sparen moet volgens het instituut voor budgetvoorlichting een normale vaste maandelijkse uitgave (reservering) worden in plaats van geld dat overblijft en opzij wordt gezet.
Nibud wijst in het rapport ook op het feit dat consumenten nauwelijks spaargeld mogen hebben om in aanmerking te komen voor de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en waterschapslasten. In het rapport pleit het instituut ervoor om de vermogensvrijstelling gelijk te trekken aan de vrijstellingen die binnen de participatiewet zijn gesteld om in aanmerking te komen voor de bijstand.
Bron : Verbond van Verzekeraars

Nieuws